Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 2 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Historie souboru

Na na podzim roku 1945 se sešlo několik divadelních nadšenců a dohodli se založit český divadelní soubor. A již 23.12. 1945 v Domě mládeže sehráli první divadelní hru “LOUPEŽNÍK” od K. Čapka. Režie se tehdy ujala Vlasta Havlová - manželka řídícího učitele Havla.

2. ledna 1946 se setkali všichni příznivci, aby jmenovali prozatimní výbor a zažádali v Praze o zaslání stanov. K řádnému ustanovení spolku došlo na schůzi 9.8 1946 a nesl název: “Spolek divadelních ochotníků Eduard Vojan při Osvětové besedě v Českém Dubě”.

Jeho aktivní činnost trvala až do r. 1963. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu, který byl jeho působištěm, nastala desetiletá odmlka. Dům mládeže byl uzavřen.
V r. 1972 se situace zlepšila. Dům mládeže byl zrekonstruován a divadelní soubor mohl opět obnovit svojí činnost. Ochotníci se opět sešli 13. 11. 1972 a jednomyslně schválili pokračování divadelní tradice.

S velkým elánem se všichni pustili opět do práce. V dalších šesti letech sehráli mnoho her, a to nejen pro dospělé diváky. Členy souboru se stali i žáci základní školy, kteří spolu s dospělými připravili několik představení pro dětské obecenstvo.

Přišel rok 1978 a s ním i dlouhá pauza. Na krátkou dobu byla činnost obnovena v letech 1986 – 1988. S příchodem Sametové revoluce se zdálo, že divadelní soubor Vojan navždy ukončil svoji činnost.

Až jednou - v roce 2002………..


   

Město Český DubFacebook Vojan o. s.
design by Tomáš Jodas